Project Description

Uppdrag
Vi fick i uppdrag av Kulturskolan Göteborg (f.d. Kommunala musikskolan) att skapa en enhetlig grafisk profil. De kämpade med att ha en spretig kommunikation och dessutom var de starkt förknippade med instrumentundervisning men ville visa att de har mycket mer än så att erbjuda. De ger dessutom många elever ett nytt sammanhang utanför den vanliga skolan och en helt ny gemenskap. 

Ledord
Utvecklande, skapande och gemenskap.

Lösning
Vi tog fram copyn “Det är en hemlig värld som alla bör känna till. En värld där vad som helst kan hända. Kom in och Upplev Kulturskolan.”

Den nya identiteten öppnar upp och bjuder in de som inte tidigare kände till den. För de som går på Kulturskolan är det redan en magisk plats. Vi vill visa det för allmänheten. Vi har gjort en anpassningsbar logotyp med en slogan som betonar att Kulturskolan är något man måste uppleva. Logotypen går väl i hand med Göteborgs stads logotyp. Vi tog även fram affisch, bildmanér och direktutskick med samma budskap. 

Detta arbete gjorde jag tillsammans med Sanne Ericsson, Amanda Olzon och Clara Göbel.

Tillbaka till mina projekt